Контакти

Агро Продукт

Габарево, Казанлък, България (EU)
Складова и производствена база село Габарево.
община Павел Баня – бившия стопански двор.

Тел. 1: +359 898 695 710
Тел. 2: +359 898 242 045
Обратна връзка