Лайка (Matricaria recutita L.)


Лайка (Matricaria recutita L.)

Ботаническа характеристика:

Коренова система. Слабо развита.
Стъбло. Изправено, разклонява се от основата.
Листа. Седящи.
Съцветия. “кошничка”, 2 вида ц в е т ч е т а – езичести /бели на цвят, еднополови, / и тръбести /жълти, двуполови/.
Плодове /семена/. Те са дребни акени с маса на 1000 броя 0.04-0.09 g.

Място на сеитбообръщението:

Добри предшественици за лайката са зимните житни и добре гледаните окопни култури.
Лайката не трябва да се засява след култури в чиито посеви се е намножила синя китка.

Обработка на почвата:

Рано напролет при добре обработени наесен площи се извършва само едно плитко брануване и се пристъпва към сеитба.

Торене:

Препоръчват се 2-3 t/da оборски тор или 15-20 kg/da P2O5, 6-8 N и 3-4 kg/da K2O.

Сеитба:

Ранната есенна сеитба – септември-октомври. На второ място за предпочитане е предзимното засяване, а на трето – ранното пролетно – януари-март.

При използване на хербициди - междуредие 25 cm, a при механична борба с плевелите - на 45-50 cm.
Сеитбена норма - 250-500 g/da,. дълбочина на засяване - 1 cm.

Грижи през вегетацията:

Състоят се в: окопаване /на широкоредовите посеви/ - първото - веднага след като стане възможно това /при отрастване на растенията на 80-10 cm височна/, последвани от още две;

внасяне на хербициди /Малоран – 220 g/da при образувани 5-8 листа/;

поливане – 1-2 поливки от по 50-60 m3 при гравитачно поливане или по 25-30 при дъждуване /обикновено се налага при пролетна сеитба/.

При 2 или 3 годишно отглеждане, след последната беритба надземната маса се окосява, а площите се наторяват култивират, фрезоват или дискуват плитко с което се създават условия за ранно есенно поникване на самозаселите се семена.

Прибиране:

При над 50% разцъфнали тръбести цветчета на съцветията, 5-7 кратно /през 10-12 дни/. Посевите, предназначени за добив на етерично масло се реколтират еднократно във фаза пълен цъфтеж със силожокомбайни на височина 12-14 cm от почвата. Маслото се извлича чрез дестилация.
Семепроизводните посеви се прибират след увяхване на венечните листа.