Маточина (Melissa officinalis L.)


Маточина (Melissa officinalis L.)

Ботаническа характеристика:

Маточината (Melissa officinalis L.) е многогодишно растение от сем.Устоцветни ( Labiate ).

Коренището и е силно разклонено, образува хоризонтални подземни стъбла, разположени плитко в почвата.

Стъблата са четириръбести, разклонени, покрити с жлезисти власинки. Листата са срещуположни, светлозелени, сърцевидни, продълговати, със заострен връх и назъбени по периферията. При стриване ухаят на лимон.

Цветовете се намират по връхните части на клонките и в пазвите на листата, разположени на групи с по 3 или 5 цвята. Те са бели до бледожълти.

Растението образува туфа с височина 60-80 сm и диаметър 40-60 сm.

Семената са дребни, продълговати, светлокафяви.

Време и начин на бране:

Стръковете се жънат през целия вегетационен период от 3 до 4 пъти преди цъфтежа. За добиване на листа също се жънат целите растения, а листата се шмулят докато са свежи. Маточината се коси 3- 4 пъти през вегетацията, но преди цъфтежа, защото губи приятния си аромат. Коситбата се извършва рано сутрин, ако се използва за сушене на листата или през горещата част на деня, ако от суровината ще се извличат етерични масла.

Сушене:

Билката се суши на сенчесто и проветриво място или в сушилня при температура до 35 градуса.Изсушените листа от горе са зелени,а отдолу-по светлозелени със слабо нагарчащ,тръпчив вкус.При смачкване или разтриване трябва да са запазили характерната лимонова миризма.Съхранявайте на сенчесто,проветриво и сухо място.

Отглеждане:

Маточината е топло-, светло- и влаголюбиво растение. Тя е взискателна към почвената и атмосферната влажност. Най-добре се развива на дълбоки и рохкави почви.

Препоръчително е размножаването чрез разсад, като разсаждането се провежда през май или септември- октомври в бразди на разстояние 60- 70 см между редовете и 15-20 см в реда. В един декар влизат максимум 8 000- 10 000 корена разсад. Прихващаемостта на разсадите на полето е много лесна и с висок процент. Разсадените растения се развиват много бързо и дават добра реколта още през първата година на разсаждането.

Грижите през вегетацията се състоят в окопаване, подхранване и поливане. Прибирането може да се извършва 3- 4 пъти през вегетационния сезон с косачка или ръчно със сърп.

Състав:

Маточината съдържа етерично масло(0,05-0,33%),дъбилни вещества,горчиви и слузни вещества, кафеена киселина, ензими, урсолова киселина, олеинова киселина и др.