Разсади

Маслодайна роза (Damask rose)

Маслодайна роза

Ботаническа характеристика:Казанлъшката роза е многогодишен храст.Кореновата система е добре развита и достига 4-5 м.Надземната част е силно разклонена, с височина от 1,5 до 2 м, а при благоприятни почвени условия и повече. Младите леторасли са сивозелени, гъсто покрити с прави или слабо извити надолу червено-кафяви шипове с различна големина. Стъблата, и особено младите леторасти, имат дебела сърцевина. С остаряването те губят зеления си цвят, докато станат напълно кафяви. Заедно със стъблата и шипожетестават кафяви, а впоследствие-сиви.

Лавандулов разсад (Lavandula spica)

Лавандулов разсад

Ботаническа характеристика:Образува мощна коренова система, която е съставена от силно развити адвентивни корени, някои от които достигат до 3-4 m дълбочина, а в страни до 1,0 – 1,40 cm. Това дава възможност на растенията да извличат вода от по-долните почвени слоеве. Основната маса от корените е разположена в почвения слой от 30 до 50 cm.

Лайка (Matricaria recutita L.)

Лайка

Ботаническа характеристика:Коренова система. Слабо развита. Стъбло. Изправено, разклонява се от основата. Листа. Седящи.

Маточина (Melissa officinalis L.)

Маточина

Ботаническа характеристика:Маточината (Melissa officinalis L.) е многогодишно растение от сем.Устоцветни ( Labiate ).Коренището и е силно разклонено, образува хоризонтални подземни стъбла, разположени плитко в почвата.

Мента (Mentha piperita L.)

Мента

Ботаническа характеристика: Културната мента е многогодишно тревисто растение, което достига височина до 100 см. Приема се, че е естествен хибрид на два родителски диви вида, доказателство за което е стерилността на растенията. Рядко получаваните семена дават растения, които са различни от родителските форми, Коренът е подземно коренище, от възлите, на които се развиват много отделни коренчета.